Knihařství Jihlava – Bedřich Hloch

Atelier č. 35.

Návštěvníci si mohou prohlédnout knihařskou dílnu s ukázkami naší práce, seznámit se s postupem, jak se dělá kniha, budou si moci zhotovit nějakou drobnost.