Výtvarný obor ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Atelier č. 60.
  • ukázky naší práce v ateliérech kresby, malby, modelování, prostorové tvorby
  • školní galerie Na půdě
  • výstava aktuálních prací na školních chodbách