DOA 2018

Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2018

Téměř 12 tisíc (podle údajů vystavujících tvůrců přesně 11 770) návštěvníků se zúčastnilo víkendových Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Osmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se uskutečnil v sobotu 6. a v neděli 7. října.  Nakonec bylo v tyto dny pro zájemce otevřeno a zpřístupněno 149 ateliérů, dílen, galerií a uměleckých škol, v nichž výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupnili svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak s nimi mohli osobně seznámit v jejich domácím prostředí. V některých ateliérech si lidé mohli použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet. Počet návštěvníků i zpřístupněných ateliérů je v posledních třech letech obdobný.

Největší zájem byl i tentokrát tradičně o návštěvy sklářských hutí, ale stranou nezůstaly ani menší domácí dílny nejrůznějších oborů. „Přicházeli dospělí, rodiny s dětmi, místní, ale i lidé z daleka, třeba z Prahy nebo od Nového Města na Moravě,“ upřesnil kovář Petr Štáfl z Uhrů u Přibyslavi. To, že akci vyhledávají i zájemci mimokrajští, především z Chrudimska, Pardubicka, Znojemska a okolí Brna potvrzují i další tvůrci.  „Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, která i letos nad akcí převzala záštitu.

Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců. Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům již představili také tvůrci v Jihomoravském kraji, ve druhé polovině října v kraji Jihočeském a v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

Fotografie z DOA 2018 můžete nalézt v galerii nebo na našem facebooku 

Pro veřejnost byla opět vydána celokrajská informační brožura se seznamem všech míst, která mohli zájemci v rámci Dnů otevřených ateliérů navštívit.

Pořadatelem akce je Kraj Vysočina a organizačně ji zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Záštitu převzala Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.


Úterý 4. 9. 2018 Slavnostní zahájení Dnů Otevřených ateliérů

Čtyři desítky výtvarníků a uměleckých řemeslníků z Vysočiny se začátkem září zúčastnily v Jihlavě Slavnostního zahájení Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2018. Pozvání k neformálnímu „odstartování“ DOA přijala do sídla Kraje Vysočina většina z výtvarníků už po několikáté, ale mezi letos otevřenými ateliéry budou některé vůbec poprvé. Dny otevřených ateliérů plné inspirace, krásna, nových poznatků a zkušeností jsou pro veřejnost na Vysočině organizovány v termínu 6. a 7. října.

Podzimní  slavnost výtvarného umění a uměleckých řemesel se v Kraji Vysočina uskuteční v tomto roce o prvním říjnovém víkendu už poosmé. Svá tvůrčí zázemí otevřou pro návštěvníky z řad veřejnosti výtvarníci a umělečtí řemeslníci na více než sto čtyřiceti adresách v celém regionu. Malíři, grafici, keramici, sochaři, skláři kováři a reprezentanti dalších profesí. K nim se tradičně přidávají umělecké školy všech stupňů i galerie.  Nad Dny otevřených ateliérů 2018 na Vysočině, které organizačně zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, převzala záštitu Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. „Jsme rádi, že výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupňují své ateliéry a návštěvníkům dávají možnost poznat proces tvorby jejich díla. Záměrem Dnů otevřených ateliérů je zdůraznit význam tvůrčí činnosti, poukázat na rozmanitost řemeslné výroby a zejména zručnost desítek či spíše stovek lidí žijících a působících v Kraji Vysočina. Cílem je podpora a propagace řemesel a umění“, uvedla ve svém úvodním projevu Jana Fischerová.

Ideu ateliérů převzal Kraj Vysočina v roce 2011 v rámci přeshraniční spolupráce od partnerského regionu Dolní Rakousko a sousedních Jihočeského a Jihomoravského kraje. Ve všech těchto regionech se Otevřené ateliéry uskuteční také v tomto roce.

Pro veřejnost je opět vydána celokrajská informační brožura se seznamem všech míst, která mohou zájemci v rámci Dnů otevřených ateliérů na Vysočině navštívit.

Obecné info

Dny otevřených ateliérů na Vysočině

Osmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se tentokrát uskuteční v sobotu 6. a v neděli 7. října.

V ty dny někteří výtvarníci a umělečtí řemeslníci v kraji zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy sami vyzkoušet. Cílem akce je po celou dobu jejího trvání propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Při minulém ročníku navštívilo ateliéry, dílny, galerie a umělecké školy v kraji více než jedenáct tisíc lidí, což potvrzuje stoupající trend zájmu laické veřejnosti o tuto akci. Pro srovnání, do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců.

Akce se i v tomto roce zúčastní na dvě stovky tvůrců na zhruba sto pětačtyřiceti místech v celém regionu. Organizátoři i v tomto roce připravili pro všechny zájemce o návštěvu ateliérů informační materiály, které budou od poloviny září k dispozici v Informačních místech Dnů otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. Těmi jsou Muzeum Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Třebíči, Muzeum Vysočiny v Pelhřimově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři, Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou a galerie 8smička – zóna pro umění v Humpolci. Informační brožurky jsou k dispozici také v Informačních centrech v celém Kraji Vysočina. Stručnější přehled všech zapojených výtvarníků a řemeslníků s kontaktními adresami bude otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina, které budou distribuovány do všech domácností na Vysočině na počátku října. Aktuální informace budou dostupné na adrese ww.vysocina-kultura.cz a na facebookových stránkách akce.

Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům představí také tvůrci v Jihomoravském kraji, ve druhé polovině října v kraji Jihočeském a v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

Již nyní si můžete stáhnout brožuru s celým seznamem vystavovatelů a plánovat svoji návštěvu po ateliérech.

Doufáme, že se i letos opět potkáme v hojném počtu při objevování a obdivování tvorby talentovaných tvůrců našeho kraje!

Pořadatelem akce je Kraj Vysočina a organizačně ji zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Záštitu převzala Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Informace pro vystavující

Zahájení DOA 2018 proběhne 4.9. 2018 v 17:00 h, v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, foayer budovy B.

Těšíme se na Vaši účast!

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod
(+) 420 730 806 819, (+) 420 725 043 181
stibor@muzeumhb.cz
www.vysocina-kultura.cz

Kdo se může účastnit DOA?

Akce se mohou účastnit všichni umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“. A nemusí jít jen o tvůrce, kteří mají trvalé bydliště na území kraje. Dny otevřených ateliérů jsou určeny i kumštýřům chalupářům, kteří bydlí jinde, ale na Vysočině mají svoje letní nebo víkendová působiště. Pro ty, kteří nevědí – účast na akci je pro zúčastněné zdarma. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje produkci a propagaci – Vy pozvete veřejnost na návštěvu a k prohlídce Vaší tvorby.

Termín přijímání přihlášek je již uzavřen, máte-li zájem o účast na DOA v příštím roce, kontaktujte našeho koordinátora.

František Štibor
koordinátor DOA
portaculturae@muzeumhb.cz
tel. č. + 420 730 806 819 a + 420 725 043 181