Stone Sculpture – Petr Minář

Atelier č. 30.

Sochy z kamene, většinou žula. Abstraktní sochy z kamene.