SUPŠ Jihlava – Helenín

Ateliér č. 46.

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

Zveme nejen budoucí uchazeče o studium umění a designu, ale také širokou veřejnost na prohlídku ateliérů a odborných dílen jednotlivých oborů. Škola bude jako otevřená galerie prezentovat nejlepší práce žáků z oborů zaměřených na grafiku a média, malbu a ilustraci, interiér, oděv, objekt a prostor a zároveň si budete moci vyzkoušet různé výtvarné techniky a seznámit se s technologiemi, které naše škola využívá.