Václav Kyselka, sochařský ateliér a zahradní galerie

Ateliér č. 106.

V zahradní galerii můžete zhlédnout sochy Václava Kyselky ml. (VaKy) a Václava Kyselky st.
Můžete navštívit sochařský ateliér a shlédnout ukázky ze současné i starší autorovy tvorby.


MgA. Václav Kyselka, podepisující svá díla jako VaKy (nar.1975), vytváří sochy jednak z tradičních materiálů jako je dřevo, kámen, bronz, kde je nejčastějším motivem abstrahovaná figura až do krajní meze, často ve formě spirál a rotačních a rotujících tvarů, vertikál a fraktálových geometrických objektů. V drobných objektech Minimonumenty ironizoval téma sochařského pomníku a v posledních letech pracuje s epoxidovou pěnou a jejím kombinováním s jinými materiály v objektech, které nazývá Vyvřeliny. Určité období též vytvářel sochy skřítků.


Na zahradě též můžete vidět některé skuptury z kamene, laminátu a keramiky od akademického sochaře Václava Kyselky (nar. 1921), který byl žákem sochařů Karla Dvořáka na pražské UMPRUM a Karla Pokorného na AVU. Kromě krátkého abstraktního období v 60. letech a malířského období v jeho posledních 25letech, byl sochařem lyrického figurativního realismu, kdy nejčastějším motivem bylo ženské tělo.