Ateliér 13 – Veronika Bártová

Atelier č. 94.

…na chvíli zastavit čas,
ponořit ruce do hlíny
a zapomenout
na strasti světa …
…tvořit a relaxovat