Ateliéry Soukromé VOŠ a SUŠ grafické, s.r.o., v Jihlavě – SUŠG

Atelier č. 38.

Ateliér kresby/malby SUŠG Dvořákova 12(vstup z ulice J. Masaryka): 9.00 – 15.00 hodin 

Kresba/malba v rámci „Dálkové umělecké akademie“ při Střední umělecké škole.

Prohlídka školních ateliérů (fotografie, grafika, litografie, sítotisk, počítačová grafika, ateliéry pro kresbu a monumentální malbu, sochařský a keramický ateliér), prohlídka galerie Jána Šmoka s výstavou studentských prací a informace o studiu na SUŠG.