Lidmila Dohnalová

Ateliér č. 68.

Ukázka akvarelů a dalších tvorby, kde autorka využívá kombinované techniky.