Kateřina Netolická – keramika

Atelier č. 59.

Ukázka tvoření keramiky.