V kraji Vysočina bude 1. a 2. října 2022 probíhat 12. ročník Dnů otevřených ateliérů. Myšlenka letošního ročníku je zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Zájemci o návštěvu umělců se mohou těšit na 120 ateliérů, které zastupují rozmanitá řemesla a umělecké techniky. Akce se tradičně účastní i muzea, galerie a umělecké školy. Mnozí účastníci, „ateliéristé“, vám kromě prohlídky svého zázemí nabídnou i možnost vyzkoušet si sami dané řemeslo, někteří mají připravený i doprovodný program. Nenechte si ujít víkend nevšedních setkání a osvěžte své myšlenky krásnými výtvory umělců a řemeslníků z našeho kraje!

Seznam ateliéristů naleznete v sekci ateliery stránkách, neopomeňte zároveň sledovat dodatečné změny a aktualizace.

Tištěné katalogy jsou k dispozici na většině informačních center v celém kraji Vysočina.
Plánování vaší cesty vám usnadní i náš nový web, kde je dostupná mapa s umístěním jednotlivých účastníků.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje organizaci celé akce, záštitu letošního ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Více o Dnech otevřených ateliérů na Vysočině

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také k výměně zkušeností mezi umělci. Návštěvníci tak zažijí autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu v muzeích či galeriích.

Myšlenka uspořádat Dny Otevřených Ateliérů byla převzata ze spolkové země Dolní Rakousko, kde se projekt uskutečňuje již od roku 2003. Později se rozšířil také na území České republiky, a sice v kraji Jihomoravském, Jihočeském a Kraji Vysočina.

Realizaci akce v kraji Vysočina má na starost Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.