Více o Dnech otevřených ateliérů na Vysočině

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také k výměně zkušeností mezi umělci. Návštěvníci tak zažijí autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu v muzeích či galeriích.

Myšlenka uspořádat Dny Otevřených Ateliérů byla převzata ze spolkové země Dolní Rakousko, kde se projekt uskutečňuje již od roku 2003. Později se rozšířil také na území České republiky, a sice v kraji Jihomoravském, Jihočeském a Kraji Vysočina.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje organizaci celé akce, záštitu 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Termíny DOA pro rok 2023

Jihomoravský kraj 30. 9. – 1. 10. 2023      

Kraj Vysočina  7. – 8. 10. 2023

Jihočeský kraj 13. – 15. 10. 2023

Dolní Rakousko 21. – 22. 10. 2023