DOA 2020

3. a 4. října 2020, se v Kraji Vysočina uskutečnil 10. ročník Dnů otevřených ateliérů. Do svého zázemí dali tak i v letošním roce nahlédnout mnozí výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci, řezbáři, skláři, oděvní výtvarníci, šperkaři, sochaři a další zruční tvůrci nejrůznějších oborů, ale i umělecké školy, umělecká studia apod.