V kraji Vysočina se 1. a 2. října 2022 konal 12. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Myšlenka 12. ročníku byla zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Akce se kromě umělců a řemeslníků účastnili tradičně i sklárny, muzea, galerie a umělecké školy.

Mnozí účastníci, „ateliéristé“, své návštěvníky zasvětili do svého řemesla nad rámec prohlídky a ukázky procesu výroby a nechali je, aby si dané řemeslo vyzkoušeli sami. Někteří účastníci měli tradičně připravený doprovodný program, jako například ateliér pana Josefa Špicla v Hamrech u Sázavy, kde mohli návštěvníci sledovat soutěž v rychlořezbě a zakoupit si něco k jídlu či pití. Účast na takto obohacených akcích bývá samozřejmě bohatá a dodává celému projektu na pestrosti. Další obohacujícím prvkem DOA jsou skupinové prezentace řemesel, jako například uskupení z Velkého Meziříčí, kde skupina čtrnácti umělců prezentuje v pronajatých prostorách zámecké sýpky svoji tvorbu. Ani komorní ateliéry a dílny neušly zájmu návštěvníků, kde se ve většině případů setkáváme s pozitivní zpětnou vazbou.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou unikátní oproti stejným akcím konaných v jiných krajích tím, že dávají šanci neomezenému množství umělců či subjektů s uměleckou aktivitou. Obsazení zůstává více méně stejné, každý rok přibydou nové ateliéry, jiné si naopak dají pauzu. V letošním ročníku přibyly kromě nových, klasických ateliérů i dvě základní umělecké školy, Výtvarný obor ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec a ateliér výtvarného oboru Základní umělecké školy Moravské Budějovice, obě školy měly velmi hezky připravené prostory s ukázkou studentských prací a jsou dalším zpestřením DOA. Návštěvnost zejména v humpolecké škole činila kolem 100 návštěvníků a jsme rádi, že i jim přinesla akce pozornost veřejnosti.

Do 12. ročníku se přihlásilo 102 ateliérů, pod tímto číslem se skrývalo 112 tvůrců rozmanitých profesí, 6 galerií, 4 muzea, 7 skláren a 5 škol s uměleckým zaměřením. Jak už bylo výše zmíněno, v některých případech se pod jeden ateliér „schová“ více umělců, tím pádem nás zde mohou čísla trochu mást. Zájemců o návštěvu ateliérů bylo spočítáno 6500, tato data byla získána ze zaslaných návštěvních archů a telefonickým dotazováním. Některé ateliéry, kde je účast vyšší, nestíhají monitorovat přesné počty návštěvníků, tudíž část dat byla stanovena odhadem. Průměrná návštěvnost na jeden ateliér tedy činila přibližně 70 lidí. Dny otevřených ateliérů však nejsou o kvantitě návštěvníků, nýbrž spíše o kvalitě, co se setkání a komunikace týče a tento důležitý smysl a cíl akce se, doufáme, daří dlouhodobě plnit. Setkáváme se s velmi milými ohlasy a zpětnou vazbou od tvůrců, které těší, že se mohou setkat s lidmi, kteří o jejich práci projevují upřímný zájem a mohou spolu nadšeně pohovořit nejen o tvorbě, ale i o životě vůbec.

Tímto bychom rádi poděkovali Kraji Vysočina, jak za finanční zajištění projektu DOA na Vysočině, tak za konzultace v organizačních záležitostech. Děkujeme také náměstku hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Mgr. Romanu Fabešovi za poskytnutou záštitu nad letošním ročníkem DOA. Další dík bude patřit celému týmu DOA z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a dalším spřízněným organizacím a jejich pracovníkům, kteří pomáhají této akci zejména v propagaci. Nakonec posíláme velký dík umělcům-ateliéristům ať už se jedná o jednotlivce či větší uskupení. Jsme rádi, že jste se i tento rok zapojili do akce DOA na Vysočině a zpřístupnili svá tvůrčí zázemí očím zvídavých návštěvníků. Jsme si vědomi, že pro mnohé z vás je tato akce velmi náročná, jak na přípravy, tak na samotný provoz. Máte náš obdiv a uznání, nejen za dovednost v oboru, kterému se věnujete, ale i za ochotu obětovat svůj volný čas a zapojit se do akce DOA na Vysočině.

Tým DOA

Tisková zpráva ke stažení – tiskova_zprava_zaver_doa_2022.rtf