Dostupnost katalogu DOA 2022

Katalog DOA 2022 bude od září dostupný na infocentrech v kraji Vysočina, elektronickou verzi naleznete ke stažení v sekci https://doavysocina.cz/navstevnikum

Zde, také můžete sledovat aktualizace, změny a případné opravy.
Doporučujeme Vám si ověřit na našich webových stránkách, před návštěvou Vámi vybraného ateliéru, adresu a kdy má přesně otevřeno.
Pozornost také věnujte objížďkám, kterých je letos v kraji Vysočina opravdu hodně.

Krásné letní dny!

Tým DOA