Jana Pašková – rozhovor k DOA 2021

Janu Paškovou umění práce se sklem nadchlo před třinácti lety. Při tvorbě využívá techniku vinutí, díky níž je každý její skleněný šperk originální a jedinečný. Od roku 2015 používá také speciální techniku foukaných korálků. V rámci DOA můžete navštívit její ateliér ve Stříteži u Třebíče, kde si lze prohlédnout autorčinu tvorbu a podívat se na výrobu foukaných korálků. 

  • Jaká díla z Vaší tvorby nejvíce symbolizují křehkost a proč?

Myslím si, že křehkost symbolizuje celá moje tvorba, protože pracuji se sklem. A sklo je samo o sobě křehké svojí krásou a jedinečností.

  • Jak se Vás dotkla současná doba a jak to působilo na Vaši tvorbu?

Osobně se mě velmi dotkla. Ztratila jsem lidi, které jsem měla ráda, uvědomila jsem si sílu a potřebu rodiny a mých blízkých. Víc jsem pocítila ztrátu svobody.

  • Jak se Vám dařilo čerpat inspiraci v posledním roce? 

Téměř vůbec. K tvorbě nutně potřebuji psychickou pohodu a tu jsem neměla.

  • Tvořili jste v posledním roce i mimo Váš ateliér, např. někde v přírodě?

Ne.

  • Myslíte si, že umění a kupříkladu i Vaše tvorba ponese svědectví o „době koronavirové“ s níž ještě nikdo před rokem a více vůbec nepočítal?

V podstatě neponese, protože jsem tvořila minimálně a čerpala jsem ještě z doby  předkoronavirové.

  • Jaké máte ve své tvorbě vyhlídky do budoucna? V čem ji vidíte pozitivně a v čem negativně?

Věřím, že všechno zlé je k něčemu dobré. Beru celé toto období jako velkou zkoušku a posun vpřed. A pokud bych nehleděla do budoucnosti pozitivně, neměla bych už potřebu a sílu tvořit. Moje tvorba je jen velké hobby, nejsem profesionál, proto si můžu dovolit „vypnout“ téměř na rok a počkat si na správný čas.