Krása umění – motto letošního ročníku

Začátkem října se můžete těšit na 13. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině, které proběhnou 7. a 8. října 2023 jedná se o tradiční slavnost umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také k výměně zkušeností mezi umělci. Návštěvníci tak zažijí autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu v muzeích či galeriích.

Mottem letošního ročníku je krása umění“Slovem “krásný” a dalšími, obdobnými výrazy – “půvabný”, “hezký”, “ušlechtilý”, “nádherný”, či “skvělý” – většinou označujeme něco, co se nám líbí.”
Takto definuje krásu ve své knize Dějiny krásy italský estetik, filozof a spisovatel Umberto Eco. V knize najdeme obrazy mistrovských děl v průřezu dějin, které jsou považovány za krásné. Co to ovšem znamená, že jsou krásné?

Co je krásné? Co naopak ne? A pro koho? Umělec, který vytváří svá díla je přesvědčen, že jsou krásná. Ano, i zde bychom mohli diskutovat do jaké míry je toto tvrzení pravda, ale pro tuto chvíli se na tom shodneme.
Návštěvník ať už ateliéru či výstavy je do jisté míry kritik umění. To se mu líbí, to naopak ne. Mnohdy si možná klade otázku, proč to daný umělec vůbec dělá, když to není hezké.

„Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.“ Citát Andyho Warhola, amerického malíře a grafika, který poukazuje na to, že každý máme na krásu vlastní názor.
Nemůže být však zajímavé zjišťovat jak to mají s krásou ostatní? Dny otevřených ateliérů jsou myslím skvělá příležitost.

Krásné slunečné dny přeje tým DOA