Spouštíme přihlašování!

Dnes 15. 4. 2024 začalo přihlašování na 14. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině, které proběhnou v Kraji Vysočina 5. a 6. října 2024. Záštitu letošního ročníku převzal Mgr. Roman  Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního  ruchu a mezinárodních vztahů. Akci organizuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. 

Akce proběhne také ve dvou dalších krajích České republiky a v Dolním Rakousku. Myšlenka  Dnů otevřených ateliérů pochází právě ze spolkové země Dolní Rakousko, kde se akce pořádá od roku 2003. Akce v ostatních krajích proběhnou: 

Jihomoravský kraj, 28. 9.–29. 9. 2024 
Jihočeský kraj, 11.–13. 10. 2024 
Dolní Rakousko, 19.–20. 10. 2024 

Návštěvníci budou mít během dvou říjnových dnů jedinečnou možnost prohlédnout si  nejrůznější ateliéry umělců, možnost se s nimi osobně setkat, pohovořit si s nimi a častokrát si  za jejich přispění práci umělce vyzkoušet. Pro návštěvníky umělci připravují bohatý doprovodný program v podobě workshopů, dílen, přednášek, výstav a dalších. Všechny  důležité informace návštěvníci naleznou v průběhu srpna na našem webu a v katalogu akce,  který obsahuje všechny zapojené ateliéry. 

ihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře. V případě, že nemáte  možnost přihlášku vyplnit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám s vyplněním pomůžeme.  Uzávěrka přihlášek je v pátek 14. 6. 2024. 

Mottem letošního ročníku je „Identita a rozmanitost“ podtrhující jedinečnost každého umělce  a jeho originální přístup k tvorbě. Každý účastník této události přistupuje k tvorbě svých děl  nezaměnitelným, osobitým způsobem. Tvoření pro umělce není pouze procesem, ale cestou,  na níž vkládají části své duše a zkušeností, tvořící tak nezaměnitelnou identitu každého díla.  Materiál, textura, technika – to všechno jsou součásti toho, co dělá každé umělecké dílo  jedinečným, stejně jako osobní projev samotného autora.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou nejenom příležitostí pro veřejnost nahlédnout do  nitra tvůrčího procesu, ale přináší také možnost prozkoumat bohatství a rozmanitost identit,  které se v uměleckých dílech promítají. Tato akce je otevřená návštěvníkům všech věkových  kategorií a zájemcům o umění, ať už jste sběrateli, nadšenci, nebo pouhými zvědavci. Pojďte s  námi oslavit rozmanitost uměleckého vyjádření a poznejte, že každé dílo má své místo a  hodnotu. 

Filip Prokop 

koordinátor Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2024 
Telefon: + 420 605 045 882 
E-mail: doa@muzeumhb.cz 

Vendula Marková 

asistentka koordinátora Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2024 
Telefon: + 420 739 582 775 
E-mail: edukator@muzeumhb.cz 

Více informací naleznete zde na našem webu (doavysocina.cz) a sociálních sítích 

(facebook.com/doavysocina), (instagram.com/doa_vysocina).

Plakát – Open call

 
Materiály ke stažení
Tisková zpráva – open call 2024 (pdf) 
Plakát Open call ke stažení (jpg)