Zhodnocení Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2022

V kraji Vysočina se 1. a 2. října 2022 konal 12. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Myšlenka letošního ročníku byla zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Akce se kromě umělců a řemeslníků účastnili tradičně i sklárny, muzea, galerie a umělecké školy.

Mnozí účastníci, „ateliéristé“, své návštěvníky zasvětili do svého řemesla nad rámec prohlídky a ukázky procesu výroby a nechali je, aby si dané řemeslo vyzkoušeli sami. Někteří účastníci měli tradičně připravený doprovodný program, jako například ateliér pana Josefa Špicla v Hamrech u Sázavy, kde mohli návštěvníci sledovat soutěž v rychlořezbě a zakoupit si něco k jídlu či pití. Účast na takto obohacených akcích bývá samozřejmě bohatá a dodává celému projektu na pestrosti. Další obohacujícím prvkem DOA jsou skupinové prezentace řemesel, jako například uskupení z Velkého Meziříčí, kde skupina čtrnácti umělců prezentuje v pronajatých prostorách zámecké sýpky svoji tvorbu.

Ani komorní ateliéry a dílny neušly zájmu návštěvníků, kde se ve většině případů setkáváme s pozitivní zpětnou vazbou. Několik ateliérů hlásilo velký propad návštěvnosti a našel se i jeden, kterého během akce nikdo nenavštívil. Tato smutná okolnost mohla být ovlivněna i situací s uzavírkami silnic, které v dané oblasti omezovali ateliéry v dostupnosti. V jiných případech je těžké soudit, jelikož máme i případy, kdy v jednom městě hlásí jeden ateliér vysokou účast a jiný nedaleko od něj zase velmi nízkou, zde je patrné, že o akci návštěvníci vědí, ale jejich výběr padne na ateliér, který nabízí kromě prohlídky či výstavy „něco navíc“, ať už se jedná o možnost si něco vyrobit nebo se účastnit doprovodného programu. Dalším aspektem, který v této věci hraje roli je i fakt, že návštěvníci už ateliér navštívili v předešlých ročnících a své kroky směřují do dalších, zatím neprozkoumaných míst.

Některé ateliéry mohou těžit i z pozice, kde se nachází. Plánují-li návštěvníci návštěvu ateliérů, jsou zvýhodněné místa spíše nacházející se na společných trasách. Poněkud znevýhodněné jsou ateliéry, které se nachází mimo navazující trasy, jako například na hranicích kraje Vysočina keramický ateliér Kateřiny Netolické v obci Mnich nebo sklárna Huť Jakub Tasice či Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově. Jedním z ateliérů, který dosáhl letos rekordní účasti, byl ateliér uměleckého kováře a sochaře Petra Štáfla, který se nachází na trase mezi okresem Havlíčkův Brod a Žďárem nad Sázavou a byl poctěn návštěvou přibližně 250 lidí. Z našich dat víme, že ostatní kovářství mívají v průměru návštěvnost 50 účastníků, a tak byl pro nás tento výsledek velkým překvapením.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou unikátní oproti stejným akcím konaných v jiných krajích tím, že dávají šanci neomezenému množství umělců či subjektů s uměleckou aktivitou. Obsazení zůstává více méně stejné, každý rok přibydou nové ateliéry, jiné si naopak dají pauzu. V letošním ročníku přibyly kromě nových, klasických ateliérů i dvě základní umělecké školy, Výtvarný obor ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec a ateliér výtvarného oboru Základní umělecké školy Moravské Budějovice, obě školy měly velmi hezky připravené prostory s ukázkou studentských prací a jsou dalším zpestřením DOA. Návštěvnost zejména v humpolecké škole činila kolem 100 návštěvníků a jsme rádi, že i jim přinesla akce pozornost veřejnosti.

Do letošního ročníku se přihlásilo 102 ateliérů, pod tímto číslem se skrývalo 112 tvůrců rozmanitých profesí, 6 galerií, 4 muzea, 7 skláren a 5 škol s uměleckým zaměřením. Jak už bylo výše zmíněno, v některých případech se pod jeden ateliér „schová“ více umělců, tím pádem nás zde mohou čísla trochu mást. Zájemců o návštěvu ateliérů bylo spočítáno 6500, tato data byla získána ze zaslaných návštěvních archů a telefonickým dotazováním. Některé ateliéry, kde je účast vyšší, nestíhají monitorovat přesné počty návštěvníků, tudíž část dat byla stanovena odhadem. Průměrná návštěvnost na jeden ateliér tedy činila přibližně 70 lidí. Dny otevřených ateliérů však nejsou o kvantitě návštěvníků, nýbrž spíše o kvalitě, co se setkání a komunikace týče a tento důležitý smysl a cíl akce se, doufáme, daří dlouhodobě plnit. Setkáváme se s velmi milými ohlasy a zpětnou vazbou od tvůrců, které těší, že se mohou setkat s lidmi, kteří o jejich práci projevují upřímný zájem a mohou spolu nadšeně pohovořit nejen o tvorbě, ale i o životě vůbec.

Koordinátorem a autorem myšlenky 12. ročníku DOA byl Ondřej Neubauer, který spolu s Lucií Neubauerovou organizovali první polovinu projektu, a poté ze zdravotních důvodů pana Neubauera, pokračovali v online propagaci. Organizaci druhé poloviny projektu pak převzala dvojice Vendula Marková a Filip Prokop. Grafické zpracování Dnů otevřených ateliérů měla na starost bývalá koordinátorka DOA Martina Mrázová. V této souvislosti je rovněž důležité zmínit vznik nového webu, který za koordinace pana Neubauera vytvořila firma Tomáše Málka. Tento web je dalším důležitým krokem k lepší propagaci DOA a návštěvníci spolu s umělci ho v rámci zjišťování zpětné vazby velmi chválili. To, že web funguje, dokládá i fakt, že několik dodatečně přihlášených ateliérů, které nebyly v tištěném katalogu, se i přesto těšily pěkné návštěvnosti.

Propagace akce probíhala online formou na již zmíněném webu, dále na Facebooku a Instagramu a Youtube kanálu. Fyzicky byla zajištěna plošným výlepem plakátů ve třinácti městech včetně Brna a Prahy, rovněž byla akce uvedena v tištěných materiálech věnovaných výletům po Vysočině vydaných Vysočina Tourism. Stejně tak i rozvoz katalogů probíhal za pomoci Vysočina Tourism, která v kraji Vysočina rozdistribuovala na 800 katalogů v přibližně 40 informačních centrech. Další distribuci katalogů zajistil organizační tým během rozvozů propagačních materiálů jednotlivým ateliérům. Tento ročník jsme na přání ateliéristů opět zavedli osobní doručení propagačních materiálů. Tato služba byla nabídnuta účastníkům během přihlášení a využila ji přibližně jedna čtvrtina z celkového počtu přihlášených ateliérů. Ostatní ateliéry preferovaly dodání propagačních materiálů do informačních center, případně do muzeí či galerií, minimum účastníků požadovalo dodání materiálů poštou. Katalogy spolu s plakáty byly distribuovány rovněž do ostatních kulturně zaměřených příspěvkových organizací, případně jim byly zaslány poštou.

Objem tisku propagačních materiálů pro rok 2022: katalogy 3000ks, A4 plakát – 800 ks, A3 plakát 200ks, A2 plakát – (prázdný pro doplnění ateliéry) 400ks, DL pozvánka – (prázdná pro doplnění ateliéry) 1000ks, A2 plakát pro výlep 300ks.

Snažili jsme se, aby využití propagačních materiálů bylo co nejefektivnější a množství doručovaných plakátů i katalogů jsme s každým ateliérem domlouvali telefonicky. V tomto roce bylo rovněž dotištěno 40 ks vlajek v designu červeno bílé a byly nabídnuty všem účastníkům DOA před distribucí propagačních materiálů, někteří projevili zájem o výměnu staré vlajky za novou.

Tímto bychom rádi poděkovali Kraji Vysočina, jak za finanční zajištění projektu DOA na Vysočině, tak za konzultace v organizačních záležitostech. Děkujeme také náměstku hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Mgr. Romanu Fabešovi za poskytnutou záštitu nad letošním ročníkem DOA. Další dík bude patřit celému týmu DOA z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a dalším spřízněným organizacím a jejich pracovníkům, kteří pomáhají této akci zejména v propagaci. Nakonec posíláme velký dík umělcům-ateliéristům ať už se jedná o jednotlivce či větší uskupení. Jsme rádi, že jste se i tento rok zapojili do akce DOA na Vysočině a zpřístupnili svá tvůrčí zázemí očím zvídavých návštěvníků. Jsme si vědomi, že pro mnohé z vás je tato akce velmi náročná, jak na přípravy, tak na samotný provoz. Máte náš obdiv a uznání, nejen za dovednost v oboru, kterému se věnujete, ale i za ochotu obětovat svůj volný čas a zapojit se do akce DOA na Vysočině.

Za tým DOA

Vendula Marková

Tisková zpráva ke stažení – tiskova_zprava_zaver_doa_2022.rtf