Zhodnocení Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2023

Dny otevřených ateliérů na Vysočině proběhly v sobotu 7. a neděli 8. října 2023. Již po třinácté  otevřeli dveře svých ateliérů, dílen a tvůrčích prostor umělci z celé Vysočiny. Téměř 9 000  návštěvníků mělo příležitost setkat se tváří v tvář s umělci a umělkyněmi z Vysočiny, kteří se  věnují široké škále uměleckých žánrů, včetně malby, sochařství, grafiky, keramiky, kovářství,  šperkařství a módy. Někteří umělci návštěvníky dokonce zapojili do samotného tvůrčího  procesu. 

Do akce se zapojilo více než 160 umělců ve 116 ateliérech. Pod pojmem ateliér se skrývají i nejrůznější umělecké instituce, včetně muzeí, galerií, základních a středních uměleckých škol  a středisek volného času.  

Do ateliérů v jednotlivých okresech zavítalo následující množství návštěvníků. Okres Havlíčkův Brod, 38 ateliérů, 2 735 návštěvníků, 

okres Jihlava, 16 ateliérů, 1 560 návštěvníků, 

okres Pelhřimov, 12 ateliérů, 600 návštěvníků, 

okres Třebíč, 18 ateliérů, 1 870 návštěvníků, 

okres Žďár nad Sázavou, 32 ateliérů, 2 070 návštěvníků

Celkem do ateliéru zavítalo 8 835 návštěvníků

Návštěvnost byla stanovena na základě návštěvních archů zaslaných ateliéristy po skončení  akce a telefonickým dotazováním. Číslo je i tak pouze orientační, zejména proto, že návštěvníci  během víkendu mohli zavítat do více ateliérů, tudíž zjistit přesný počet unikátních návštěvníků  je v podstatě nemožné. Akce se těšila velkému zájmu návštěvníků jako v předešlých letech. 

Akce má velký význam a přesah. Nabízí nejen návštěvu ateliéru a jeho prohlídku, ale možnost  se s umělci osobně setkat, pohovořit si s nimi a dokonce za jejich přispění si i práci umělce  vyzkoušet. Jak od umělců samotných, tak od návštěvníků dostáváme pozitivní zpětnou vazbu.  Zvláště oceňují pestrou nabídku aktivit. V některých ateliérech mohli návštěvníci zhlédnout výstavu děl, zúčastnit se workshopu, zakoupit si originální výrobek od umělce či si vlastní  výrobek odnést domů. Jsme rádi, že akce opět zprostředkovala jedinečnou uměleckou  podívanou. 

Fotografie z ateliérů zapojených do letošního ročníku si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Slavnostní zahájení akce proběhlo 23. 9. 2023 v zámeckém podkroví Horácké galerie v Novém  Městě na Moravě. Součástí slavnostního zahájení byla vernisáž fotografií vybraných ateliérů  a uměleckých prostor zapojených do letošního ročníku od Ireny Armutidisové. Výstavu je  možné shlédnout do konce roku 2023 na fasádě, ve vstupním vestibulu a na nádvoří galerie. 

Fotografie ze slavnostního zahájení si můžete prohlédnout na tomto odkazu

Akci uspořádalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod z finančních prostředků Kraje Vysočina.  Záštitu převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury,  památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Akci koordinoval Filip Prokop  společně s Vendulou Markovou. Autorkou grafické podoby byla Petra Polívková. Autorka  značky le_tro, typografka a výtvarná pedagožka. Mottem ročníku byla Krása umění, kterou se  snažila grafička přenést i do vizuální podoby. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do letošního ročníku zapojili. Věříme, že  nejenom ateliéristům, ale i návštěvníkům akce dopřála příjemné chvíle strávené v ateliérech  po celé Vysočině.  

Děkujeme za zachování přízně a těšíme se na příští ročník. 

Organizační tým DOA

Závěrečná tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva 2023 (pdf)

Galerie Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2023