Aliterra Tasov – Tereza Axmanová

Atelier č. 98.

Připraveny budou aktuální výstavy:

Prodejní výstava akvarelů s názvem Krajina Tasova (autorka Ing. arch. Tereza Axmanová)

Výstava z hmatového světa–představení tvorby nevidících studentů oboru modelování technikou ATM