Základní umělecká škola Moravské Budějovice

Ateliér č. 76.

Přijměte pozvání k nám do ZUŠ a přijďte se podívat do ateliéru výtvarného oboru, kde vznikají krásná díla našich úžasných žáků. Věnujeme se kresbě, malbě, prostorové tvorbě i grafice. Těšit se můžete na ukázku prací i prostor, pohovořit s vyučujícími nebo si něco sami vyzkoušet.

MgA. Jana Schlosserová – vyučující oboru

Věnujete prosím pozornost otevírací době, která je v tištěném a elektronickém katalogu mylně uvedena i v neděli. Děkujeme za pochopení.