AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, p. o.

Keramika – pořádáme pravidelné kroužky pro děti a dospělé, ale i víkendové akce pro širokou veřejnost. Keramické vyrábění má v AZ Centru dlouholetou tradici a za tu dobu pod rukama všech našich klientů vzniklo spoustu úžasných keramických zvířátek, tužkovníků, misek, talířů, domovních znamení, hodin, zápichů, obrázků… vše na doma i na zahradu. V rámci DOA budou k vidění práce dětí z kroužků. Bude možné si vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu, odlitky do sádrových forem či volná modelace z keramické hlíny.

Výtvarný ateliér – Ve spolupráci s Ondřejem Dolejším jsme otevřeli kroužek Výtvarné přípravy pro děti od 10 – 17let. Kde si mohou vyzkoušet práci s různými výtvarnými technikami. Kresba a malba (v plenéru, figurální, pohybová, krajinomalba, zátiší, drapérie). Za použití různých výtvarných potřeb (tužka, uhel, pastelky, pastely, vodové barvy, tempery, akrylové barvy aj.). V rámci DOA se můžete těšit na ukázky různých výtvarných technik, práce výtvarníka Ondřeje Dolejšího a možnost vyzkoušet si práci s tužkou, uhlem atd.

V následujícím roce chystáme speciální akce např. Zážitková výtvarka či keramika ve tmě.