Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Atelier č. 97.

Horácká galerie kromě stálých expozic sochařských (Jan Štursa, Josef Klimeš), obrazových (Oldřich Blažíček, Josef Jambor) a skla (Jaroslav Svoboda), nabízí krátkodobé výstavy klasického i současného umění v netradičních prostorách bývalého renesančního zámku.