Jana Čížková

Atelier č. 16.

Malba obrázků horkým voskem za pomoci speciální žehličky. Návštěvníci si mohou tuto techniku i sami vyzkoušet.

Dekorace z papírových ruliček – ukázka výroby