Lesní louka – Musilová Dana

Atelier č. 3.

Výstava autorské tvorby převážně s motivy Havlíčkova Brodu. Možnost dotvořit si kopie autorských kreseb. Nabídka zakoupení autorského kalendáře 2023 či pohlednic.