MgA. Matěj Zámečník

Atelier č. 19.

Navštívíte-li můj ateliér, uvidíte mé obrazy, drobné plastiky, dokumentace sochařských monumentálních projektů, vše adjustováno v instalaci v bývalém Lihovaru v Úsobí. Fyzická realizace se také nachází ve zřícenině kostela Andělů strážných nad Úsobím.