Morkusovic keramická dílna – Zuzana Morkusová

Atelier č. 63.

Prohlídka keramické dílny, venkovské zahrady a stylového bydlení, ukázka originální mrazuvzdorné keramiky.