Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Atelier č. 49.

HISTORICKÁ EXPOZICE:
Pelhřimovsko ve středověku

Společenský život

Freskový sál

Vstup 1. 10. a 2. 10. 2022 v rámci akce DOA zdarma.