Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Ateliér č. 56.

Navštivte historické expozice:

Pelhřimovsko ve středověku

Společenský život

Freskový sál. Městská šatlava