Na dvorku – Miluše Čechová

Atelier č. 62.

Malou výstavu vitrážových obrazů, lamp, stolků, drobných vitráží k zakoupení. Ukázka výroby vitráží v mé dílně. Malé občerstvení, pohoda.