Na Vyhlídce

Eva Fexa a Marek Fexa

Autoři se zabývají hlavně malbou a kresbou. Marek v nedávné minulosti maloval cyklus ulice. Eva kreslí lepkové obrazy deformované polohrubou moukou.

Svá díla vytváří ve svém domě v sepětí s rodinou a zvířaty. Ateliéry jsou zároveň pokoje, kde se žehlí, přebaluje, hraje. Celý dům je protkán duchem tvorby obou manželů. Tvoří kulisy jejich žití.

Facebook: Marek Fexa