Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ateliér č. 42.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.

Aktuální výstavy:

Komenského 10
– Jiří Příhoda: intervence Sochařský park hrad Roštejn
– Make friends, not art
– Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989
– Jan Krtička: Jihlavské transformátory (Zvuková galerie IGLOO)


Masarykovo nám. 24
– Ze sbírek…
– Pod zimním sluncem jihu. Čeští malíři na Korsice a Francouzské riviéře 1925-1931