Jaroslav Těsnohlídek

Ateliér č. 17.

Uvidíte práci na knize a uslyšíte pár slov o materiálech a pracovních postupech. Můžete si donést poškozenou knihu a konzultovat možnosti její opravy.

Oceněn titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina v letošním roce.