Sklárna Janštejn

Atelier č. 46.

Ukázka standardního provozu sklářské hutě, která vyrábí ručně foukané
osvětlovací sklo, včetně navazujících procesů zušlechťování – broušení, vrtání, leštění
a matování. Ukázka výrobků společnosb BROKIS. Možnost zakoupení výrobků.