Vladimír Melzer

Ateliér č. 34.

Můžete se těšit na ukázku vlastních řezbářských výrobků a budete mít možnost si vyzkoušet některé pracovní postupy.