Výrobce netradičních hudebních nástrojů

Ateliér č. 107.

Tomáš Dufek 

Prohlídka dílen, skladu nástrojů a sušárny. Možnost vyzkoušet si různé netradiční hudební nástroje (didgeridoo, šamanské bubny, bodhrány, prstové bubny, ústní harfy, cajóny, berimbau, kantely, kamennou harfu, waterphone …)