Výrobce netradičních hudebních nástrojů – Tomáš Dufek

Atelier č. 79.

Prohlídka dílen, skladu nástrojů a sušárny. Možnost vyzkoušet si různé netradiční hudební nástroje (didgeridoo, šamanské bubny, bodhrány, prstové bubny, ústní harfy, cajóny, berimbau, kantely, …)