Hyfa z. s.

Ateliér č. 38.

Hyfa není klasickým ateliérem jednoho umělce, ale spolkovým prostorem propojujícím všechny kdo mají zájem rozvíjet svou kreativitu a to bez ohledu na to zdali se jedná o profesionální výtvarníky či amatéry.
Prostory Hyfy jsou za běžných okolností otevřené pouze jejím členům.

V rámci Dnů otevřených ateliérů bude mít možnost nahlédnout do spolkových dílen a klubovny každý, koho by zajímalo jak může takový kreativní spolkový prostor vypadat a fungovat. Rovněž budou probíhat prezentace tří samostatných výtvarníků a řemeslníků, kteří sídlí v budově bývalé synagogy v Telči, jedním z nich je například Vendulka Prchalová uvedená rovněž v katalogu pod číslem 47.