Vendulka Prchalová

Ateliér č. 47.

Sochařka, designérka a sklářská výtvarnice Vendulka Prchalová je původně z Liberce. Po dokončení studií na UMPRUM v Praze se přestěhovala do Telče, kde žije se svým partnerem. Její práce se zaměřují nejen na volnou plastiku, ale také design skleněných předmětů denní potřeby či uměleckou instalaci. I přes to, že většina jejích projektů pracuje se sklem v různých podobách, nepovažuje se Vendulka za sklářku a to i proto, že jejím hlavním cílem není řemeslné zpracování materiálu jako takové, ale převážně výtvarné vyjádření myšlenky.


Díky náročnosti vybavení dílny pro zpracování skla má v budově bývalé telčské synagogy výtvarnice spíše pracovnu a ateliér, kde vznikají převážně nápady, spíše než hotová díla.
V rámci Dnů otevřených ateliérů bude možné vidět ukázky jejích prací v rámci spolkových prostor Hyfa, ateliér č. 38, které provozuje se svým partnerem.